Bir üretimin karşılığı olarak yapılacak ödemenin miktarı belirlenirken, ürünün maliyetine, maliyetin (%) belirli bir oranı düzeyinde kar eklenmesinin öngörüldüğü ihalelere maliyet artı kar usulü ihale denilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi , bu tür ihalede iki temel belirleyici bunmaktadır. Bunlardan birisi gerçekleştirilecek üretimin maliyeti, diğeri ise uygulanacak kar oranıdır. Bu nedenle bu tür işlerin sözleşmelerinde maliyet tanımı ve kar oranının ileride bir anlaşmazlığa neden olmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir . işin bedeli olarak Yapımcıya ödenecek bedelleri şu şekilde ifade etmektedir: • İşin dolaysız maliyetleri (İşin Maliyeti Olarak Ödenecek Bedeller) * İşgücü maliyetleri * Malzeme maliyetleri * Araç,Tesis ve Ekipman maliyetleri * İşin genel gideriyle ilgili maliyetler

 

 

 

Maliyet Artı Kar Sözleşmelerinin Avantajları:

• Maliyet artı kar sözleşmelerinin en büyük avantajı, tüm çizim ve teknik dokümanların hazırlanması bitmeden, inşaata başlanabilmesidir . Bu yönüyle artı kar sözleşmeleri Hızlı Yapım yönetimine çok uygun bir yapı oluşturmaktadır.

• Mal Sahibi açısından bir önemli avantajı da, maliyet artı kar sözleşmelerinin, taraflara esneklik sağlamasıdır. Bu sözleşme biçiminde, iş devam ederken bir yandan da tasarım devam etmektedir. Bu Mal Sahibinin, her an değişiklik talep etmesine olanak sağlamaktadır.

• Bu sözleşme biçiminde Mal Sahibi, Yapımcı ve tasarımcı birlikte çalışabilme imkânı bulur . Maliyet artı kar sözleşmeleri, değişikliklere açık olduğu için, Mal Sahibi de tasarımcı ve Yapımcıyla çalışarak isteklerini daha iyi bir şekilde ifade edebilme imkânı bulur. Tasarım tamamlanmadan Yapımcının belirlenmesiyle tasarım kararlarına Yapımcının katılımı önemli yararlar sağlamaktadır. Bu yararlar arasında en belirgin olanı projenin uygulanabilme koşulları için önerilerde bulunması bu şekilde yapım sırasında değişiklik durumlarının azaltılmasıdır

• Bu sözleşme tipi, Mal Sahibi ve Yapımcının rakip ilişkisinden çok daha samimi bir şekilde ilişki kurabilmesine olanak sağlar

 • Mal Sahibi, yapılan işin kalitesinden emindir, çünkü Yapımcının kaliteyi düşürmesi ve bundan kar etmesi gibi bir durum yoktur.

  TİGRAT MİMARLIK OLARAK   MALİYET ARTI KAR ORANLARI İNŞAATIN YAPI CİNSİNE VE M2 BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKLE BİRLİKTE %5 İLE %15 ARASINDA DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.